top of page

Verslaafd

  1. Wat is een verslaving?

  2. Hoe ontstaat een verslaving?

  3. Kun je volledig en definitief los komen uit een verslaving?


Wat is een verslaving?


Een verslaving is een diepgewortelde afhankelijkheid van iets buiten jezelf. Je hebt dan iets van buiten nodig om innerlijk een gevoel van balans te creëren of om je goed te kunnen (blijven) voelen.

Onderliggend wordt hierdoor je systeem (je innerlijke mentaal-fysieke samenwerking) verstoord en zelfs buiten spel gezet om een oorspronkelijk gevoel van wrijving (een negatief geladen gevoel) door te laten stromen en zodoende om te zetten in waardevolle (onmisbare) communicatie.


De gecreëerde balans (of het ‘goede gevoel, ‘de innerlijke beloning’ van de verslaving) is niet reëel, omdat de wortel van de verslaving dat ook niet is. Het is namelijk gebaseerd op de (onware) gedachte dat je iets niet (aan) kunt.


Een verslaving komt in beginsel voort uit een gebrek aan vertrouwen in het eigen systeem (een gebrek aan zelfvertrouwen dus) 


Iedereen beschikt over een perfect (mentaal-fysiek) afgestemd systeem dat geheel zelfvoorzienend is en uitstekend in balans verkeert. Het is de bedoeling dat we ons systeem volledig vertrouwen, het respecteren, het volledig willen leren kennen, zodat we er een gezonde samenwerking mee aan kunnen gaan.

Hoe meer we op de natuurlijke balans van ons systeem vertrouwen des te meer zullen we die balans ook echt kunnen ervaren. We voelen ons sterk en onafhankelijk en kunnen het leven met al haar uitdagingen aan. We gebruiken onze gevoelens om ons te leiden zodat we bewuste keuzes kunnen maken die overeenstemmen met onze levensomstandigheden.


Balans


Ons systeem is uitstekend in staat om negatief geladen gevoelens (zoals bijvoorbeeld verdriet, boosheid, frustratie, verlies, gemis en stress), hoe heftig ze ook zijn, door te laten. Daar is ons systeem namelijk gewoon voor. Het is er om al onze gevoelens te ‘kanaliseren’. Hierbij is geen enkel gevoel ‘too much’, ongewenst of ongeschikt.

Door al onze gevoelens door te laten, blijven we (juist) in balans en kunnen we er vervolgens ook wat mee. Elk gevoel vertelt ons namelijk iets over onszelf en over ons leven. Het communiceert met ons. Het vertelt ons wie we nu zijn en/of wat we nu doen en laat ons ervaren of dit wel of niet in overeenstemming is met onze diepere (ware) intenties.


  • Een fijn gevoel vertelt ons dat ons denken en handelen in overeenstemming is met onze diepere drijfveren en potentieel.

  • Een negatief geladen gevoel (wrijving) vertelt ons dat ons denken en handelen niet in overeenstemming is met onze diepere drijfveren en potentieel.

Onze gevoelens fungeren dus als wegwijzer

Het is onze innerlijke leiding. En daarom van groot belang. Het is dan ook niet de bedoeling dat we onze gevoelens filteren waarbij we wrijving als ongewenst beschouwen, om deze vervolgens buiten te (willen) sluiten. Want hierdoor ga je in tegen je eigen communicatiesysteem en ondermijn je de natuurlijke gang van zaken ván je systeem. Je laat je innerlijke leiding los.

Gevoelens zijn overigens niet eens tegen te houden (dit is dus al meteen een illusie), ze zijn er namelijk al. Je voelt ze toch? Je kunt wel krampachtig ontkennen dat ze er zijn. Dit kost echter heel veel energie. Je moet er moeite voor doen.


Spanning


Om een specifiek, volkomen natuurlijk en oorspronkelijk gevoel te ontkennen moet je het gevecht ermee aangaan. Wanneer je het gevecht aangaat met je eigen natuur (die overigens super sterk is want het bestaat uit pure scheppingskracht, het is dus wezenlijk helemaal niet te stoppen) zal je een gelijke tegenkracht moeten inzetten om die natuurlijke doorstroom te verstoren. Je moet tegendruk geven.


Wanneer we onze gevoelens terugdrukken (ontkennen) omdat we er bijvoorbeeld bang voor zijn, of omdat we ervan uitgaan dat ze niet goed voor ons zijn, of we ze niet aan kunnen, krijgen we innerlijk te maken met twee tegengestelde krachten. Deze drukken binnen in het systeem tegen elkaar aan en en veroorzaken een cluster van stuwende energie (dit wordt ook wel een blokkade genoemd). Innerlijk wordt er dan een extreme, onnatuurlijke en ongezonde spanning opgebouwd. Want de oorspronkelijke ervaring, deze energiestroom, kan niet weg. Het is er al. Je voelt het al. Je kunt het de ruimte geven en door laten stromen, wat een natuurlijk proces is. Je kunt het niet terug duwen. De enige andere optie is dan ook: vasthouden.


Weerstand bieden (je gevoelens onderdrukken) is eigenlijk vasthouden 


Doo weerstand te bieden tegen je eigen ervaring houdt je de energie van die ervaring dus wezenlijk alleen maar vast. Hierdoor blijft de energie van de ervaring in je systeem rondgaan. Dit levert zoals gezegd een enorme innerlijke spanning op, die vroeg of laat een weg naar buiten zal zoeken. Voor je eigen gezondheid. Energie is namelijk altijd in beweging, het stroomt. Het kan niet anders. Dat is haar natuur.


Ontladen

Middelen van buitenaf, of dit nu alcohol, drugs, maar bijvoorbeeld ook een specifieke gedraging of een bepaalde gewoonte, gokken, eten, shoppen, gamen of sex is (en denk ook op subtieler niveau aan: je in een wederzijds afhankelijke relatie storten, of steeds weer een nieuwe spirituele bezigheid of cursus beginnen, steeds weer in therapie ‘moeten’)  is dat wat we inzetten omdat we iets zoeken om die innerlijk opgebouwde spanning te kunnen ontladen.


Het middel dat wordt ingezet fungeert als uitlaatklep om al die energetische onderdrukking even te kunnen ontladen. Het is een oplossing om het innerlijke gevecht even te kunnen onderbreken. Een pauze in de strijd. Even lucht happen. Het houdt je in balans (gevoelsmatig dan he). Maar het is dus wel een oplossing om je probleem in stand te kunnen houden. Je doet het alleen maar om vervolgens het onderliggende gevoel weer te kunnen blijven onderdrukken. Dit betekent dat het de emotionele blokkade in stand houdt.


Vicieuze cirkel


Deze combinatie: onderdrukking – verslaving – blokkade creëert innerlijk een vicieuze cirkel. Het één houdt het andere in stand. Dit is de werkelijke verslaving. Alles stukjes bij elkaar. Dit is de complete puzzel van de verslaving.

Stel je nu eens voor dat je het oorspronkelijke gevoel wel toe zou (willen) laten. Dan zou je helemaal niets nodig hebben. Je zou gewoon doorstromen. Alles blijft energetisch in balans. Je houdt niets vast en hoeft dus niets te ontladen. Je gevoel door laten stromen is dus wezenlijk de gemakkelijkste weg. Het is letterlijk de weg van de minste weerstand’ (de directe weg).

Daarbovenop komt ook nog eens dat wat we innerlijk opwekken middels de verslaving precies hetzelfde gevoel oplevert dat we in beginsel juist willen onderdrukken.


Na de High komt de Low


Door de ontlading komt het onderliggende, onderdrukte gevoel weer helemaal aan de oppervlakte. Voelbaar, levend. Bevrijd. Dit betekent dat ja na je ‘High’ gevoelsmatig in een diepere ‘Low’ terecht komt. Dit versterkt je afhankelijkheid met de gekozen ontlading en verankert je verslaving. Het gaat hierbij steevast om gevoelens van: verlies, gemis, falen, minderwaardigheid, zwakte, het niet kunnen, niet lukken, niet winnen, niet bereiken wat je wil.


De verslaving is dan ook een armoedige oplossing. Het lost niets op. Je houdt bovendien jezelf onbewust van je diepere (ware) drijfveren én je boort je ware potentieel niet aan. Je houdt je eigen ontwikkeling tegen (en laat dit nu precies de waarheid zijn die wrijving je al die tijd wilde aanreiken: Er zit meer in je dan je nu denkt! Spreek het aan in jezelf, om er uitdrukking aan te geven, je kan het!)Kun je volledig en definitief los komen uit een verslaving?


Ja, je kunt loskomen uit een verslaving. Bewustwording is de sleutel.

Bewustwording op 3 lagen:


  1. Word je bewust van je systeem. Leer hoe je systeem vóór je werkt.

  2. Word je bewust van je gevoelens. En leer wat je gevoelens je vertellen.

  3. Word je bewust van je positie als onafhankelijke leider (van je eigen leven). Jij bent de beslissingsmaker. Jouw keuzes creëren jouw leven.

1 – Word je bewust van je systeem


Wanneer je bewust wordt van je systeem, dus wanneer je leert hoe je systeem in elkaar zit en hoe het voor je werkt dan kun je er een samenwerking mee aangaan. Aan de basis van elke goede samenwerking staat vertrouwen. Je wil je systeem (weer) vertrouwen. Je wil op je systeem vertrouwen.

Vertrouwen in je systeem begint bij het besef dat je systeem altijd in balans is, zelfs als dit niet zo voelt. Het systeem weet namelijk veel beter hoe het zichzelf in balans kan brengen dan wij.


Wij gaan er vaak vanuit dat balans betekent: vrede, harmonie, rust. Hierdoor kunnen we een afkeer ontwikkelen voor negatieve ervaringen zoals stress, onrust, spanning, frustratie, verdriet en boosheid. Volledig onterecht, want elk gevoel in ons heeft een doel en dit doel IS balans!


2 – Word je bewust van je gevoelens en wat ze je vertellen


Het is ontzettend belangrijk om te weten dat je systeem gemaakt is om te voelen. Er is werkelijk geen enkel gevoel dat je systeem niet aankan. Je kan het dus aan. Elke ervaring. Hoe het ook voelt. Je kan het altijd aan.

Sterker nog, door elk gevoel toe te laten en gewoon door je heen te laten stromen word je je bewust van jezelf. Zoals gezegd: je gevoelens vertellen je elk moment opnieuw wie je nu bent of wat je nu doet en of dit in overeenstemming is met jouw potentieel.


Wrijving geeft je aan dat er gelegenheid is tot groei. Er is nieuw bewustzijn in je ontwaakt en wrijving vraagt je om hier aanspraak op te maken. Door er aanspraak op te maken kun je er (pas) uitdrukking aan geven en kan het vorm krijgen in jouw leven.


Elk negatief gevoel is dus in de kern een impuls voor verdere groei. Een initiatief van bewustzijn in dienst van jouw persoonlijke ontwikkeling.

Je gevoel toelaten is dus ongelooflijk belangrijk voor een vervullend en succesvol leven.


3 – Word je bewust van je eigen leiderschap


Het is van belang om je te realiseren dat je niet je lichaam bént. Je lichaam staat tot je beschikking. Het is ván jou. Het is je dienaar, het is je dienstbaar.

Jij bent de leider van jouw lichaam. Jouw lichaam volgt jou blind. Jij legt het lichaam op wat jij wil en je lichaam volgt jou, zonder ooit vragen te stellen. Zonder ooit aan je te twijfelen.

Als jij je lichaam jaren lang hebt laten geloven dat een bepaald gevoel niet welkom is, en je vervolgens een specifiek middel als oplossing biedt om het lichaam in balans te houden, dan zal het lichaam weerstand bieden wanneer dit bepaalde gevoel opkomt en zal het een honger ontwikkelen voor het middel dat jij als de ‘balans brenger’ hebt aangewezen. Dit heb jij je lichaam aangereikt en je lichaam heeft je blind gevolgd.


Jij kunt je lichaam een nieuwe orde aanreiken


Dit kan alleen als je beseft dat je de leider van dit lichaam bent. Jij reikt aan wat je lichaam moet geloven en volgen.


Om van de oude orde af te komen dien je je lichaam te laten weten dat het vanaf nu anders gaat. Dit begint met een innerlijke beslissing: “Ik sta open voor de wrijving (want ik kan het aan en het geeft mij aan dat ik meer ben dan ik nu denk, het is een impuls voor persoonlijke groei, het biedt mij nieuwe mogelijke mogelijkheden om te ontvouwen in dienst van mijn leven en levensgeluk”) en biedt mijn lichaam een nieuwe orde (waarheid) aan, waarin het middel van de verslaving geen rol meer speelt (omdat het lijnrecht staat tegenover datgene waar ik vanaf nu uitdrukking aan wil geven).


Nb. Het Is belangrijk om het middel waar de beloning voor stond volledig af te wijzen. Hier heb je wellicht begeleiding bij nodig. Ik help je hier graag bij. Als je eenmaal weet hoe afwijzen energetisch zijn werk doet in jou, wordt het makkelijk.


Kortom


Als onafhankelijke leider van je eigen leven neem je enerzijds aan wat je gevoel je vertelt (zelfs al spreekt dit je huidige waarheidsbeleving tegen) omdat je vertrouwt op je gevoel en het als jouw innerlijke leider erkent. Anderzijds laat je de lichamelijke neigingen voor wat ze zijn, zolang ze niet in overeenstemming zijn met wat jij wil.


liefs,


Nicky
Ik heb ook een video gemaakt over dit onderwerp! https://www.youtube.com/watch?v=9DVpTnwFyZI


Liever luisteren? Dat kan ook. Klik hier: https://www.mixcloud.com/nicky-verbeek/verslaafd-aan/ 

19 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Komentáře


bottom of page