top of page

Waarom is mijn leven zo doelloos?

Bijgewerkt op: 7 aug. 2023


Waarom is mijn leven zo doelloos?

Je kunt misschien op bepaalde momenten ervaren dat je leven gewoon maar wat doet en dat de rol die jij daarin speelt geen enkel verschil maakt. Maar laat ik je vandaag dan meenemen in de intelligentie van jouw leven én jouw rol daarin. Want dat het nu zo voelt, vertelt je al heel veel. Ik leg het je graag uit. Ons leven verloopt volgens een ongekende (en eigenlijk magische) intelligente orde, en ieder mens komt met zijn eigen unieke ‘broncode’ op aarde. Je bent tijdens je leven vervolgens volkomen vrij om elke kant op te gaan die je zelf kiest, maar vanwege je oorspronkelijke ‘broncodering’ verloopt alles wel volgens een afgestemde weg. Ik noem deze weg ‘de directe weg’, het is de weg van je diepste verlangen.

De directe weg

De aanwijzingen op onze levensweg vallen ons dagelijks in de schoot. Op het moment dat je ervoor afgesloten bent, dan heb je dit niet eens door. Wanneer je jezelf ervoor opent dan ontdek je ineens dat het je je hele leven recht in de ogen heeft aangekeken, en dat alles ervan in dienst heeft gestaan dat jij er bewust van zou worden. Dus, is er een doel? Nou en of! Jij bent het doel. Het doel is bewust worden van jezelf

De ontdekking van jezelf


Diep in ons schuilt een oorspronkelijk weten. Als kind zijn we hier nog volop mee in contact. Het diepe weten dat we worden geleid en dat we daar blind op kunnen vertrouwen. In de loop van ons leven wordt dit innerlijke weten naar de achtergrond gedrukt. Het vervaagt en het verdwijnt langzaam maar zeker uit ons vizier. We leren namelijk een nieuwe orde kennen die niet van binnenuit komt, maar die ons van buitenaf wordt aangereikt. We beginnen de orde te volgen die ons wordt opgelegd. Door onze familie, onze cultuur en onze maatschappij. Hier is overigens niets mis mee. We leren zo hoe we ons kunnen verbinden met de mensen om ons heen en de orde te volgen die hierin algemeen leidend is. Zo leren we onze wereld kennen.

Vroeg of laat begint de aangenomen orde ons te belemmeren

Op een bepaald moment merken we dat de orde die we hebben aangeleerd niet meer werkt voor ons, of werkt het ons zelfs tegen. Ons leven stroomt niet meer door en we stuiten op weerstand. Dingen die we willen lukken ons niet (meer) en dat maakt dat we ons onmachtig (doelloos en zinloos!) beginnen te voelen.


Diep in ons wordt de behoefte wakker om op zoek te gaan naar een betere waarheid voor en over onszelf. Vragen als “wie ben ik?” en “waarom overkomt mij dit?” bewegen ons ertoe om op zoek te gaan naar de zin van ons leven en de diepere betekenis van onze levenservaringen. We beginnen onze eigen weg te zoeken. Feitelijk zoeken we (onze eigen en unieke) orde. Onze eigen levenscode.

We moeten op belemmeringen stuiten om ons te openen voor bewustzijn. Stop dan ook vooral niet wanneer het leven je tegen lijkt te zitten. Deze ervaringen zijn wezenlijk onderdeel van jouw levensweg. En onoverkomelijk. Het hoort er gewoon bij. Bij jou én bij jouw unieke levensweg. Wat je voelt is de innerlijke drang om te ontwaken uit de orde die je tot nu toe hebt aangenomen als de waarheid. Deze waarheid houdt je tegen om je eigen natuur te volgen. Dat is wat je voelt. Precies daar waar jouw leven nu niet doorstroomt is er ruimte voor bewustwording van jouw unieke Zelf. Hier mag je de aangenomen waarheid loslaten en je afstemmen op je innerlijke leiding. Het staat tot je dienst. Elk moment opnieuw. Het is daar waar jij bent en heeft je nooit verlaten. Je kunt er blind op vertrouwen en het is er uitsluitend voor jou. Het praat met je via je gevoelens. Je hoort het wanneer je naar binnen keert. Wanneer je begint te vertrouwen op de stem van binnen en de orde buiten je durft los te laten.

Je eigen stem

Keer naar binnen en word je bewust van je eigen stem. De stem van jouw unieke natuur. Word wakker uit de illusie van afhankelijkheid. Je bent niet afhankelijk. Dit ben je geworden toen je vergat dat je leiding van binnenuit komt. Er is een andere weg. Jouw weg. De weg van jouw unieke bewustzijn. Het heeft geduldig op je gewacht. En elke keer dat je je eigen weg volgt wanneer die afwijkt van de bekende weg word je steeds meer zoals je eigen natuur ook is. Uniek, authentiek, grillig. Eigen-wijs!

Je bent vrij

Hoe meer je je eigen weg volgt des te meer leer je ook hoe je je hierop kunt afstemmen. Je leert steeds meer wie jij werkelijk bent en wat jouw waarheid is. Je wordt steeds vrijer in het loslaten wat niet dienstbaar is aan jou en jouw unieke levensloop. Overtollige balast mag je afwerpen. Je gebruikt wat goed voelt, laat los wat je niet nodig hebt. Je maakt nieuwe wegen voor jezelf vrij en groeit in je eigen wijsheid. Feitelijk leer je te denken voor jezelf. Te leven voor jezelf. Op een bepaald moment zul je zelfs gaan beginnen met heel bewust te kiezen voor wat jij wil, omdat je steeds beter weet wat het werkelijk is dát je wil. Dan wordt je co-creator van bewustzijn en een waarlijke uitvoerder van je diepste levenswens. Je begint te scheppen vanuit jouw bron. Je begint te zijn zoals je natuur is. Gevend, scheppend, en in voortdurende uitwisseling met de wereld om je heen. Je wordt meer en meer jezelf. Onafhankelijk en vrij.

Benut je vrije natuur

Wat een enorm contrast met de zinloosheid die je nu ervaart. Je wil toch niet gevangen zijn in een orde die je tegenhoudt je eigen vrije natuur te leren kennen? Je vrije natuur te ZIJN? En dat hoeft ook niet. Je bént vrij. Je mag je vrijheid gaan benutten. Wanneer je begint te scheppen vanuit je vrije natuur wordt je leven namelijk zinvol en dus vervullend. Omdat je geheel onafhankelijk bent van invloeden van buitenaf en zelf je eigen leven vorm geeft. We leven allemaal vanuit universele natuurwetten en we zijn hier om onze unieke eigen broncode uitdrukking te geven. Hiermee verrijken we niet alleen onszelf maar ook de wereld om ons heen. Ons gevoel leidt ons hierin de weg. Onze broncode kunnen we namelijk gewoon voelen. Wij zijn het. Voelt het goed, dan stromen we volgens onze eigen natuurlijke code. Voelt het niet goed, dan volgen we nu niet ons eigen pad en is het aan ons om helemaal zelf, op eigen gevoel, vanuit eigen wijsheid, een nieuw pad aan te leggen. Dát is onze vrijheid.

Zelfonderzoek

Elke keer wanneer je weerstand ervaart wordt je geroepen om je eigen weg te vinden. Dat is de aanmoediging vanuit jouw bron om naar binnen te keren en je eigen stem te volgen. Je eigen weg te maken. Door het anders te doen dan dat je tot nu toe deed. Laat wat je kent los. Begin opnieuw. Voel eerst hoe je je voelt. Ga je gevoel niet uit de weg maar ontmoet het. Midden in de weerstand zit je verlangen op je te wachten. Wat wil je? Ga er vervolgens van uit dat je dit NIET bereikt zolang je je huidige waarheid blijft volgen. Dus sta open voor een nieuwe weg. Een weg die alléén vanuit jou voort kan komen. Deze weg is er nog niet. Het is aan jou om deze weg te maken. Jij mag jouw waarheid maken! Kun je voelen wat een vrijheid dit inhoudt?

Vervullend leven

Zo volg je zelf jouw gewenste leven. Het meest vervullende leven. En het zal voelen alsof het altijd al de bedoeling was. Alsof je steeds een stukje van je eigen puzzeltje vindt. En dat is wezenlijk ook zo. Op zulke momenten zal je ongelooflijk dankbaar kunnen worden en vol verwondering kunnen zijn van de intelligentie die dit allemaal voorziet. Niets is willekeurig! Alleen maar overvloed en liefdevolle aanmoedigingen om alles eruit te halen wat er in zit! Mocht je zoetjesaan enthousiast beginnen worden, spring er dan maar in. En laat het leven beginnen! Het heeft geduldig op je gewacht. Liefs, Nicky

34 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


bottom of page