top of page

Algemene Voorwaarden

Boeken

 

Artikel 1. Voor het online aankopen van de boeken geldt een herroepingsrecht van 14 dagen (niet goed, geld terug).

 

De bestelprocedure verloopt zowel via de website www.nickyverbeek.nl (acties en aanbiedingen) alsook via Bol.com (normale verkoop voor Nederland en België).

 

Heb je via deze website boeken besteld en wil je gebruik maken van je herroepingsrecht? Ga dan naar: https://nickyverbeek.nl/retourneren/ 

 

Online Programma's

Artikel 2. Na aanmelding en betaling krijg je toegang tot de online leeromgeving. De online ledenomgeving is zowel via onze mobiele app als via onze website toegankelijk. De duur van de toegang tot het programma is onbeperkt. Let op: dit is niet 'voor altijd' maar: zolang de website en de ledenomgeving in alle redelijkheid kan voortbestaan.

Artikel 3. Het uitgebreide lesmateriaal: De mails, de teksten, bijlagen, geluidsfragmenten en de video’s die je vanuit de online programma's ontvangt zijn auteursrechtelijk beschermd. Dit materiaal is strikt bedoeld voor degene die zich voor het programma heeft aangemeld en heeft betaald. Het is dan ook niet toegestaan om deze te delen met anderen of te verspreiden. Wanneer dit wel gebeurt, wordt verdere toegang tot de online ledenomgeving ontzegd. 

Artikel 4. Voor het online aankopen van de online programma's geldt een herroepingsrecht van 14 dagen (niet goed, geld terug). Heb je een online programma aangeschaft, maar wil je hierop terugkomen? Maak dan (binnen 2 weken) gebruik van het contactformulier

 

Live Sessies (workshops en bijeenkomsten)

 

Artikel 5. Je meldt je aan door een ticket te kopen.

Artikel 6. Het annuleren van deelname aan een sessie, workshop of een bijeenkomst is kosteloos mogelijk tot vier weken voor de datum, tot 2 weken voor de datum zal 50% van de totaalsom worden teruggeboekt, daarna is er geen restitutie meer mogelijk.

Artikel 7. De (online) groepsbijeenkomsten zijn uitsluitend bedoeld voor de deelnemers. Het is niet toegestaan om anderen live deel te laten nemen aan de bijeenkomsten. Het is tevens niet toegestaan om het gedeelde materiaal dat is voortgekomen uit de opnamen van de (voorgaande) online bijeenkomsten te delen met anderen of te verspreiden. 

Artikel 8. Alle vormen van bijeenkomsten worden gekenmerkt door de zeer persoonlijke interacties. Voor een veilige persoonlijke beleving wordt van alle deelnemers verwacht dat zij discreet omgaan met informatie van alle andere aanwezigen. Er worden geen namen genoemd en verspreid. Informatie over andere aanwezigen zal bij eventuele verdere verspreiding door Nicky Verbeek alleen worden verwerkt als hier van te voren door de deelnemer toestemming voor is gegeven óf redelijkerwijs onherkenbaar en onherleidbaar is gemaakt. Informatie die door jou zelf wordt vrijgegeven tijdens bijeenkomsten zijn voor eigen verantwoordelijkheid.

Persoonlijke Begeleiding

Artikel 9. Het is mogelijk om privé begeleiding met Nicky aan te vragen. Een privé sessie of traject wordt per mail ingepland en bevestigd. Vervolgens wordt de factuur opgemaakt. De factuur is bindend. Je ontvangt de factuur per mail. De factuur dient voorafgaand aan de sessie / het traject te zijn voldaan. 

 

Artikel 10. Privé sessies vinden online plaats (via Zoom, Facetime of Google Meet). Zorg van te voren dat alle benodigdheden voor de online sessie correct is geïnstalleerd en dat zowel je beeld en geluid (camera, video output, microfoon en audio output) functioneert. Tijd die hieraan wordt besteed tijdens de sessie, wordt in mindering gebracht op de sessie.

 

Artikel 11. Het annuleren óf verplaatsen van een gemaakte afspraak dient minimaal één dag (24 uur) van te voren doorgegeven te worden. Indien de afspraak te laat wordt geannuleerd zal de afgesproken sessie als afgenomen worden beschouwd.

 

Artikel 12. Er kan voor worden gekozen om de sessie in beeld of geluid op te nemen. Hier dient voorafgaand aan de sessie door beide partijen expliciet toestemming voor worden gegeven. De sessie kan dan door de deelnemer worden teruggeluisterd of bekeken ter ondersteuning van het begeleidingsproces. Dit is de enige functie en het enige doel voor de opname. Het is niet toegestaan om audiomateriaal van een sessie uit te wisselen met anderen.

 

Artikel 13. Het materiaal dat eventueel wordt verstrekt ter ondersteuning van een persoonlijk begeleidingstraject is auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan om deze te delen met anderen of te verspreiden. 

Medische en/of psychiatrische klachten

 

Artikel 14. Deelnemers die gebruik maken van antidepressiva, depressief zijn, last hebben van andere ernstige psychische problemen of onder behandeling van een psychiater of psychotherapeut zijn, wordt gevraagd om dit bij aanmelding te vermelden. In overleg kan dan bekeken worden of deelname aan de desbetreffende activiteit geschikt dan wel mogelijk is.

 

Risico en schade

 

Artikel 15. Alle vormen van participatie gebeurt op basis van eigen risico. Nicky Verbeek is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan personen, zaken of vermogen die op welke wijze, positief als negatief, het gevolg zijn van deelname aan de aangeboden activiteiten.

 

Copyright

 

Artikel 16. De teksten en/of documenten van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Wil je gebruik maken van een tekst of een document, dan dien je hiervoor van te voren persoonlijk per mail om toestemming te vragen. Berichten, video’s, geluidsopnamen en teksten die via Social Media (zoals Facebook, Youtube, Instagram, Mixcloud, Soundcloud en Linkedin) door Nicky Verbeek, worden verspreid kun je eventueel (in ongewijzigde staat) verder verspreiden door ze te delen. Hierbij moet de bron van het bericht duidelijk zichtbaar worden vermeld.

 

Schending van de algemene voorwaarden en huisregels

 

Artikel 17. Bij het niet naleven van de algemene voorwaarden, de huisregels of bij ongewenst of grensoverschrijdend gedrag, zullen gepaste maatregelen worden getroffen. Zo kan (per direct) verdere toegang tot de aangeboden activiteiten worden ontzegd.

 

AGV

 

Artikel 18. Deze website alsook de werkzaamheden voortkomend uit de diensten en producten van nicky Verbeek (KvK: 58052623) zijn zodanig ingericht dat er wordt voldaan aan de regelgeving van de wet op de Privacy. Kijk HIER voor onze Privacy verklaring.

bottom of page