top of page

Het pijnlichaam

Bijgewerkt op: 7 aug. 2023


Het Pijnlichaam - Wat is het pijnlichaam?


De term ‘het pijnlichaam’ werd geïntroduceerd door Eckhart Tolle. Eckhart Tolle, spiritueel leraar en auteur van het boek De kracht van het nuverwijst met het pijnlichaam naar een plek die binnen in ons voelbaar is, van waaruit we kunnen ageren.


We kunnen ons handelen afstemmen op het omgaan met of juist het vermijden van het lijden dat veroorzaakt wordt door een negatief levensverhaal. Dat negatieve verhaal, dat steeds weer de kop opsteekt en als een rode draad door je leven gaat lopen is echter gebaseerd op een vergissing en wordt bij herhaling gecreëerd vanuit het pijnlichaam.


Het pijnlichaam is onderdeel van een interne vicieuze cirkel waarin (een deel van ) je levensenergie in je systeem vastgehouden wordt en noodgedwongen rondgaat in plaats van vrijelijk door (je heen) te stromen. Je raakt uit Flow

en komt niet vooruit. In het kort: het is oud zeer, dat je onbewust vasthoudt, dat vanuit zichzelf een eigen leven gaat leiden.


Het pijnlichaam: Het bundeltje ingehouden adem dat op je wacht om te worden losgelaten. Je hebt ooit een specifieke gevoelservaring ingeademd, maar vervolgens nooit meer uitgeademd, omdat je de waarheid die het voor je meebracht, om welke reden dan ook (nog) niet kon accepteren. Adem het nu uit en bevrijd jezelf van zijn (schijnbare) macht over jou.

Oud zeer dat in het lichaam 'vastzit'


Vaak voelen we het pijnlichaam heel letterlijk, heel lichamelijk dus. We voelen dat een deel van ons lichaam zeer doet. Het lijden heeft een plekje in ons lichaam toegewezen gekregen, waar het verblijft, wachtend op verlossing. En (alleen) wij zijn degenen die de verlossing kunnen brengen. Wisten we dit maar! Op het moment namelijk, dat we ons zouden realiseren dat wat er nodig is om ons innerlijk lijden op te heffen onze bewuste aandacht is, zouden we daar waarschijnlijk meteen gehoor aan willen geven. Zolang we er niet bewust van zijn kan zomaar een situatie het pijnlichaam doen opleven en word je voortdurend door het leven aangeraakt op de zere plek. Hierdoor wordt je beleving steeds opnieuw ingezoomd op een verhaal waarin jij geen licht en liefde meer ervaart. Wanneer dit gebeurt kun je vaak niets anders dan reageren vanuit de emotie die daarmee wordt opgewekt. Zo word je een instrument van het pijnlichaam dat zich voedt met jouw lijden. En dat zal je voelen, het brengt een tergend gevoel van machteloosheid met zich mee.


Leven in de schaduw van jezelf


Wanneer we leven (ageren, reageren, keuzes maken en ons gedragen) vanuit het pijnlichaam is niets wat je doet scheppend. Het tegenovergestelde is er aan de hand. Je tapt namelijk niet meer rechtstreeks vanuit jouw onbegrensde bron van liefde, wijsheid en het vertrouwen daarop. Je zou het pijnlichaam dan ook als je schaduwzijde kunnen zien. Het is een energetische opeenhoping van pijnlijke ervaringen die een unieke plek heeft gekregen binnen jouw veld van creatie, waarin je pijn aanneemt, vasthoudt en doorgeeft.


Wanneer je vanuit je pijnlichaam handelt reageer je vanuit emotie. Je voelt niet wat er werkelijk is, maar reageert vanuit weerstand op dat wat er speelt. Je handelen komt voort uit innerlijk lijden dat wordt veroorzaakt door het pijnlichaam.


Het pijnlichaam representeert het deel van jezelf dat nog in de schaduw verkeert. Hier heb je jouw ervaringen nog niet lief. Hier verkeer je nog in de illusie van beperking. Hier put je nog niet vanuit je innerlijke kracht, direct vanuit de bron. Hier is je levensenergie nog niet vrij.


Hoe ontstaat het pijnlichaam?


Innerlijk lijden ontstaat doordat een specifieke ervaring (consequent) wordt afgewezen.


Het is belangrijk om je te realiseren dat innerlijk lijden altijd een vergissing aan de bron heeft staan. Je hebt (ooit) een ervaring opgedaan en daarin een gemis gevoeld. Het gemis dat je voelde kwam echter niet met de ervaring, maar zat op dat moment (nog) in jou. De ervaring raakte jou aan in hetgeen wat vanaf dat moment klaar was om zich te ontwikkelen in jou. Het gemis dat je ervaart is in wezen het verlangen van je ziel om via jou te mogen worden uitgedrukt. Daar ben jij voor nodig, het gebeurt allemaal via jou. Wanneer je dit niet aangaat, wordt dit ervaren als een beperking.


Je kunt je voorstellen dat je als kind beperking zal kunnen ervaren. Geen enkel kind zal dit kunnen vermijden. Want, terwijl je volledige bewustzijn altijd aanwezig is (alles wat je kan zijn, vanaf dit moment voorwaarts), ben je lichamelijk en mentaal nog volop in ontwikkeling. Je loopt altijd achter op je eigen bewustzijn, dat steeds een stukje meer is dan jij. Er zullen dan ook meer dan genoeg ervaringen zijn die je zo de impuls geven om jezelf verder te willen ontwikkelen. En dit is doorgaans dan ook wat er gebeurt.

Soms is die impuls niet helder. Dit gebeurt wanneer we niet geloven dat we in staat zijn om aan de impuls te kunnen voldoen. Zo’n ervaring wijzen we af. En hier gebeurt het. Onze afwijzing zorgt ervoor dat we weerstand gaan ontwikkelen tegen de boodschap die de ervaring met zich meebrengt ("Je bent ‘er’ nog niet," "je bent ‘het’ nog niet"...…).


In plaats van ons verlangen te ontwikkeling en stappen te ondernemen in navolging van die verlangens willen we er niets van weten.


Stel je voor dat we het niet kunnen? Stel je voor dat we niet zijn wie we willen zijn? Dat zou toch ook vreselijk zijn?


Om hier niet mee geconfronteerd te hoeven worden, blijven we weg van deze boodschap. Hiermee houden we onszelf echter alleen maar onbewust van onze eigen kwaliteiten en houden we onszelf ‘klein’. Ook dit is natuurlijk geen goed gevoel. Omdat we niet klein willen zijn (we zijn ten slotte pure positieve energie met een onstopbare drijfveer om te manifesteren) zullen we vanuit het pijnlichaam ons ‘groot’ houden (maken).


Ons ego blaast zich op. We reageren vanuit verzet en verdediging. In wezen verwachten we van onze wereld dat het ons geeft - of ons aanvult in dat - wat wij zelf innerlijk missen. We verkeren in schijnbare armoede, waarin onze wereld ons zal moeten bevestigen waar het (in) ons aan ontbreekt.


Maar dit alles is gebaseerd op een vergissing


Er is geen beperking


Er is alleen maar onbelemmerde vrijheid voor jou. Je bent altijd wie je wil zijn (en je kunt alles krijgen en bereiken wat je maar wil), maar dat kun je alleen realiseren en tot uitdrukking brengen wanneer je in jezelf gelooft en op je eigen leven durft te vertrouwen. Wat als alles dat jij nodig hebt om een volledig vervullend leven te creëren in jou aanwezig is en dat jouw bewustzijn je bij herhaling aanzet om dit aan te spreken in jezelf? Het enige dat het van jou terug verwacht is om volledig in jezelf geloven en op je leven te vertrouwen.


Het pijnlichaam bevrijden


Houdt de pijn van het gemis niet langer vast, maar laat het doorstromen, laat het vrij. Vertrouw op de boodschap die het bij heeft neergelegd: Geloof in jezelf en vertrouw op je eigen levensenergie om te zijn wie je wil zijn en zo het leven te creëren dat jou blij maakt. Spreek aan wat je voelt dat er nodig is in elk moment en ontwikkel jezelf moeiteloos naar degene die je het allerliefste wil zijn.


Liefs, Nicky


Zie ook:15 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


bottom of page