top of page

Zelfrealisatie door zelfonderzoek

Bijgewerkt op: 4 mrt.

Zelfonderzoek


Zelfinzicht: bewust worden van jezelf, is het gevolg van zelfonderzoek.


Zelfonderzoek staat aan de basis van ontwaken, zelfbevrijding en dus bewuste creatie. Hoe je het ook wendt of keert, als je bewust wilt worden, spiritueel wilt groeien, leiderschap over je leven wilt nemen, het begint allemaal met zelfonderzoek.


In deze blog geef ik antwoorden op de volgende vragen:

  1. Wat is zelfonderzoek precies?

  2. Hoe onderzoek je jezelf?

  3. En wat is het nut van zelfonderzoek?

Ik leg je bovendien de 10 stappen van zelfonderzoek uit zodat je het zelf kunt gaan toepassen.


Wat is zelfonderzoek?

Zelfonderzoek is het onderzoeken van je gedachten wanneer je innerlijk onvrede (met name gevoelens van: strijd, moeite, frustratie, minderwaardigheid, twijfel, verwarring) ervaart. Elke negatieve ervaring die je uit je natuurlijke flow haalt zou je als een gelegenheid voor zelfonderzoek kunnen zien. Want elke out-of-flow ervaring geeft je aan dat er een gedachte in je leeft – dit is een gedachte die jij gelooft en dus volgzaam bent, deze gedachte beïnvloedt jouw keuzes en daarmee jouw levensloop – die jou (en jouw leven) niet dient.


Nog één keer herhalen: Wanneer je innerlijk wrijving ervaart, dan is er een gedachte die jij gelooft die niet klopt! Deze gedachte representeert niet wie je nu bent óf wat je nu kan. Deze gedachte is niet volgzaam aan je ware verlangens. Maar deze gedachte stuurt wel je gedrag aan! En dat betekent letterlijk dat je je nu niet gedraagt naar wie je werkelijk bent. En daarom voel je je terecht minder ‘goed’.


Klinkt best logisch toch. En zelfs liefdevol en stimulerend. Je voelt je alleen maar minder goed als je denkt / gelooft dát je minder bént (en je je zodanig gedraagt) dán je in werkelijkheid bent! Het is dus de enige manier om erachter te komen wie je dan wél bent. Een uitgelezen moment voor zelfonderzoek.


Als je je ‘minder’ voelt dan is dat omdat je ‘meer’ bént (dan je nu gelooft)


Wanneer je gedrag (omdat je bepaalde gedachten gelooft en volgzaam bent) indruist tegen je ware natuur levert dit innerlijk wrijving op. De wrijving ontstaat omdat je handelen, jij dus, met je hele energie, ingaat tegen je diepere intentie. Je diepere intentie is altijd bewustzijn. Je handelt dus onbewust tegen je eigen natuur in. Dit levert de wrijving op. Deze wrijving voel je. Het voelt als moeite, je voelt je gefrustreerd én je voelt je minderwaardig. Het voelt ook alsof je innerlijk in strijd verkeert. En dat is dus ook gewoon waar. Je zwemt als het ware energetisch tegen de natuurlijke stroom in.


Al dit soort gevoelens bij elkaar: moeite, frustratie, strijd en een minderwaardig gevoel noemen we wrijving. Je kunt wrijving zien als een (innerlijke) wekker. Je wordt wakker gemaakt voor nieuw bewustzijn.


Het vertelt je: Je handelt nu (nog) onbewust en je creëert daarmee een mindere realiteit voor jezelf, terwijl je nu ook bewust zou kunnen zijn, bewust zou kunnen handelen en daarmee een hogere waarheid uitdrukking zou kunnen geven.


Wakker worden: Er is een betere waarheid voor jou!


Kortom:

  1. Wanneer je wrijving (moeite, frustratie, onvrede, strijd, twijfel, verwarring en/of minderwaardigheid) ervaart dan ben je je ergens onbewust van (en creëer je een mindere realiteit voor jezelf)

  2. Bewustzijn moedigt je (middels wrijving) aan om bewust te worden.

  3. En bewust worden doe je door zelfonderzoek (de weg naar binnen) aan te gaan.

Word wakker en ontdek je vrije natuur


Hoe onderzoek je je eigen gedachten?