top of page

Zelfrealisatie door zelfonderzoek

Bijgewerkt op: 7 aug. 2023

Zelfonderzoek


Zelfinzicht: bewust worden van jezelf, is het gevolg van zelfonderzoek.


Zelfonderzoek staat aan de basis van ontwaken, zelfbevrijding en dus bewuste creatie. Hoe je het ook wendt of keert, als je bewust wilt worden, spiritueel wilt groeien, leiderschap over je leven wilt nemen, het begint allemaal met zelfonderzoek.


In deze blog geef ik antwoorden op de volgende vragen:

 1. Wat is zelfonderzoek precies?

 2. Hoe onderzoek je jezelf?

 3. En wat is het nut van zelfonderzoek?

Ik leg je bovendien de 10 stappen van zelfonderzoek uit zodat je het zelf kunt gaan toepassen.


Wat is zelfonderzoek?

Zelfonderzoek is het onderzoeken van je gedachten wanneer je innerlijk onvrede (met name gevoelens van: strijd, moeite, frustratie, minderwaardigheid, twijfel, verwarring) ervaart. Elke negatieve ervaring die je uit je natuurlijke flow haalt zou je als een gelegenheid voor zelfonderzoek kunnen zien. Want elke out-of-flow ervaring geeft je aan dat er een gedachte in je leeft – dit is een gedachte die jij gelooft en dus volgzaam bent, deze gedachte beïnvloedt jouw keuzes en daarmee jouw levensloop – die jou (en jouw leven) niet dient.


Nog één keer herhalen: Wanneer je innerlijk wrijving ervaart, dan is er een gedachte die jij gelooft die niet klopt! Deze gedachte representeert niet wie je nu bent óf wat je nu kan. Deze gedachte is niet volgzaam aan je ware verlangens. Maar deze gedachte stuurt wel je gedrag aan! En dat betekent letterlijk dat je je nu niet gedraagt naar wie je werkelijk bent. En daarom voel je je terecht minder ‘goed’.


Klinkt best logisch toch. En zelfs liefdevol en stimulerend. Je voelt je alleen maar minder goed als je denkt / gelooft dát je minder bént (en je je zodanig gedraagt) dán je in werkelijkheid bent! Het is dus de enige manier om erachter te komen wie je dan wél bent. Een uitgelezen moment voor zelfonderzoek.


Als je je ‘minder’ voelt dan is dat omdat je ‘meer’ bént (dan je nu gelooft)


Wanneer je gedrag (omdat je bepaalde gedachten gelooft en volgzaam bent) indruist tegen je ware natuur levert dit innerlijk wrijving op. De wrijving ontstaat omdat je handelen, jij dus, met je hele energie, ingaat tegen je diepere intentie. Je diepere intentie is altijd bewustzijn. Je handelt dus onbewust tegen je eigen natuur in. Dit levert de wrijving op. Deze wrijving voel je. Het voelt als moeite, je voelt je gefrustreerd én je voelt je minderwaardig. Het voelt ook alsof je innerlijk in strijd verkeert. En dat is dus ook gewoon waar. Je zwemt als het ware energetisch tegen de natuurlijke stroom in.


Al dit soort gevoelens bij elkaar: moeite, frustratie, strijd en een minderwaardig gevoel noemen we wrijving. Je kunt wrijving zien als een (innerlijke) wekker. Je wordt wakker gemaakt voor nieuw bewustzijn.


Het vertelt je: Je handelt nu (nog) onbewust en je creëert daarmee een mindere realiteit voor jezelf, terwijl je nu ook bewust zou kunnen zijn, bewust zou kunnen handelen en daarmee een hogere waarheid uitdrukking zou kunnen geven.


Wakker worden: Er is een betere waarheid voor jou!


Kortom:

 1. Wanneer je wrijving (moeite, frustratie, onvrede, strijd, twijfel, verwarring en/of minderwaardigheid) ervaart dan ben je je ergens onbewust van (en creëer je een mindere realiteit voor jezelf)

 2. Bewustzijn moedigt je (middels wrijving) aan om bewust te worden.

 3. En bewust worden doe je door zelfonderzoek (de weg naar binnen) aan te gaan.

Word wakker en ontdek je vrije natuur


Hoe onderzoek je je eigen gedachten?


In zelfonderzoek doorloop je innerlijk een aantal stappen. Het gevoel van wrijving is altijd de aanleiding. Het is de bedoeling dat je bij dit gevoel blijft (wat op zich al moeilijk is, want de meeste mensen willen zo snel mogelijk van dit gevoel af). Dus keer naar binnen en ga naar het gevoel toe. Dat is de eerste stap. Blijf bij het gevoel en geef woorden aan het gevoel. Omschrijf voor jezelf het gevoel dat je niet wil. Neem vervolgens het gevoel, en vooral de waarheid die daarbij hoort volledig aan. Dit kán even duren. je hebt namelijk in de loop van je leven zeer waarschijnlijk weerstand opgebouwd tegen dit gevoel. Maak jezelf zacht van binnen en vertrouw op bewustzijn. Het heeft het beste met je voor. En het weet zoveel meer dan jij.


Er is een gedachte die je gevoel tegenspreekt


Ontdek de gedachte die je gevoel tegenspreekt. Deze gedachte druist in tegen je gevoel en zorgt voor innerlijke verwarring. Er lijkt een keuze mogelijkheid te ontstaan. Dit veroorzaakt twijfel.


Aan de ene kant is er dat gevoel waar je eigenlijk wel heel graag van af wil want het voelt vervelend. Aan de andere kant is daar de gedachte die dat gevoel tegenspreekt. Je zal innerlijk de neiging ervaren om voor de gedachte te kiezen. Die vertelt je namelijk dat het gevoel niet waar is en dat je het dus ook niet voor waar HOEFT aan te nemen. Alles kan bij het oude blijven. Een comfortabele optie.


Maar let even goed op. Deze gedachte houdt je dus onbewust. Je gevoel is altijd waar. Je gevoel representeert je hoogste waarheid. Ook (of zelfs) de negatieve gevoelens. Want die vertellen je nota bene dat je beter bent! Als je deze gevoelens niet aanneemt houd je jezelf voor de gek en ontneem je jezelf de gelegenheid om te groeien, om beter te worden, om meer te worden dan je nu bent (dan je nu denkt dat je bent). Je ontneemt jezelf vooral de gelegenheid om bewust te worden, bewust te kunnen kiezen en dus bewust te kunnen creëren.


Vind de beperkende gedachte


Welke gedachte spreekt je gevoel tegen? En wat zegt deze gedachte precies? Scan je denkgeest af en breng deze gedachte in beeld. Dit is hem dus. Deze gedachte, die je hoogstwaarschijnlijk een fijne gedachte vindt, vertelt je (steeds wanneer je wrijving ervaart) dat je meer of beter bent dán je gevoel. Goed opletten he, want dit is de gedachte die jouw bewustwording tegenhoudt! Deze gedachte houdt je onbewust van je ware potentieel. Hoe lief, leuk en waarderend deze gedachte ook lijkt. Deze gedachte houdt je groei tegen! En zorgt ervoor dat je niet creëert – en kán creëren – wat je werkelijk wil.

Het is de bedoeling dat je deze gedachte loslaat en vervangt door een gedachte die volledig in overeenstemming is met je gevoel. Het doel is om je gedachten in volledige harmonie te brengen met je gevoel. Wanneer je de gedachte vindt die in overeenstemming is met je gevoel ontspan dan. Blijf erbij. Rust in deze waarheid. Wen aan deze waarheid. Geloof het. Neem het aan. Laat het toe. Pas wanneer je volledig kunt ontspannen in de waarheid over dit gevoel is er innerlijke harmonie bereikt. Dit is het moment dat bewustzijn (pas) door kan stromen en er spontaan zelfinzicht kan ontstaan.


Voor alle duidelijkheid. Om bewust te worden is het dus niet de bedoeling dat je je gevoel stuurt (en poogt te veranderen) door middel van je gedachten, daarmee leidt je jezelf alleen maar af en om (dat is overleven). Het is juist de bedoeling dat je je gevoelens volledig gelooft, aanneemt als de hoogste waarheid over jou en dat je je gedachten dáárop áánsluit.


Ik weet dat dit eng klinkt, het zet je wereld op zijn kop


Zelfonderzoek is dus ook een beetje eng (het wordt dan ook wel eens radicaal zelfonderzoek genoemd), want je hebt geleerd om je gevoelens te sussen als je ze niet prettig vindt. In zelfonderzoek laat je het gevoel juist toe, laat je de waarheid ervan helemaal binnen komen. Om je wakker te maken. Maar ook om te ontdekken dat het niet erg is. Het gevoel is helend, het is waar. De waarheid is helend. Je wordt je bewust! En dat biedt je zomaar nieuwe (onbekende) en vrije ruimte. Je krijgt toegang tot de onbegrensde ruimtelijkheid (vrijheid!) van bewustzijn. Een levendige en altijd expanderende ‘plek’ waar je niemand BENT, maar alles kúnt worden wát je maar WIL. Je kunt elke waarheid over jezelf aannemen en eigen te maken. Zolang je jezelf maar de vrijheid geeft om er zelf bewust voor te kiezen! Dit is waar het dus allemaal om draait. Bewustzijn + bewust kiezen = Bewuste Creatie.


Op het moment dat er absolute innerlijke harmonie ontstaat tussen je gevoelens en je gedachten ben je ineens en spontaan vrij. Je bent vrij om de oude gedachte, die wezenlijk alleen maar diende als een ‘quick fix’ om een vervelend gevoel buiten de deur te houden, maar tegelijkertijd je natuurlijke vrijheid onderdrukte, los te laten. En je bent net zo vrij om opnieuw te kiezen. Nu bewust. Stem je hiervoor allereerst af op je verlangen.


Stem je af op je verlangen


Je diepere intentie is Bewustzijn


Voel! Wat wil je? Wie wil je zijn? Waar wil je naartoe? Als alles voor je open ligt. Als alles mogelijk is. Voel wat je werkelijk wil.


Welke gedachte sluit hier op aan? Welke gedachte doet helemaal met je mee?


Scan de vrije ruimte af en zoek die ene gedachte die je hart blij maakt en vervuld. Voel hoe deze gedachte klopt met je ware potentieel. Met wat je nu te doen staat, met wie je werkelijk bent. Stem je af zodat je er uitdrukking aan kunt geven. Je bent klaar voor creatie vanuit een compleet ander perspectief. Een nieuwe weg, die direct voortkomt vanuit jouw unieke essentie en die dan ook naadloos aansluit bij jouw hier-en-nu potentieel.


Ik zet de 10 stappen van zelfonderzoek nog even op een rijtje voor je:


De 10 stappen van zelfonderzoek

 1. Wanneer je wrijving ervaart. Keer naar binnen en ga naar de wrijving toe.

 2. Geef woorden aan je gevoel.

 3. Neem je gevoel aan als de hoogste waarheid over jou en jouw leven (op dit moment), het is zo!

 4. Ontdek de gedachte die innerlijk dit gevoel bevecht.

 5. Laat deze gedachte los.

 6. Breng je gedachten in volledige overeenstemming met het gevoel (heb geduld dit kan even duren).

 7. Ontspan in deze waarheid (geef het ruimte).

 8. Besef van binnenuit wat je werkelijk wil (wat bewustzijn wil, dit is je diepere intentie, je hoogste waarheid).

 9. Scan naar een gedachte die je hart opent, laat stromen en vervuld. Deze gedachte is volledig in overeenstemming met je diepere intentie.

 10. Maak deze gedachte eigen zodat je er (moeiteloosWat is Flow? Flow is het gevoel dat ons bevestigt dat 'we goed zitten'. Je drijft op vertrouwen. Alles lijkt vanzelf te gaan. Dit brengt een gevoel van moeiteloosheid en eenheid met zich mee. Alles klopt... en vanZELF) uitdrukking aan kan geven. Maak het het nieuwe ‘gewoon’ (“het is gewoon zo”).

Stap 5, 6 en 7 zijn de meest cruciale en tegelijkertijd de minst makkelijke stappen in het hele proces van zelfonderzoek. Het kan dus zijn dat je hier wel wat hulp kunt gebruiken. Schroom vooral niet om jezelf te laten begeleiden.

Je hoeft het niet allen te doen. We willen nu eenmaal graag vasthouden aan wat we kennen. Wat we kennen wordt innerlijk gekenmerkt als ‘veilig’ en ‘zeker’. Het is eng om zomaar nieuwe gedachten als waarheid aan te nemen en het is nét zo moeilijk om los te laten wat ons altijd zekerheid heeft geboden. Al was het slechts schijnzekerheid.


Herhalen, herhalen en herhalen


Zelfonderzoek is een innerlijk proces waar je vrijer in kunt worden door het veel te oefenen, het veel te doen en het gewoon uit te proberen. Hoe vrijer je wordt ten opzichte van je eigen gedachten des te beter word je een volger van bewustzijn. En zo hoort het ook. Bewustzijn leidt je de weg. En dat doet het via je gevoelens!


Het nut van zelfonderzoek


Wanneer er innerlijk volledige harmonie wordt bereikt tussen bewustzijn (je gevoel) en het ik (het ego) ontstaat er een moment van eenheid. Je valt ineens samen met bewustzijn. Nu krijgt bewustzijn de ruimte om door te kunnen dringen en kunnen er diepe inzichten ontstaan. Zelfinzichten. Dit geeft je alle vrijheid om een nieuwe weg in te slaan, een nieuwe stroom aan te vangen. Om bewustzijn te volgen en je verlangens waar te maken.


Zelfrealisatie: Bewust worden van bewustzijn


Zelfonderzoek – de 10 stappen


Het enige dat je tegen kan houden om voluit te leven, vrijuit door te stromen én je innerlijke wereld (je diepste wensen) volledig uitdrukking te geven zijn gedachten die jouw vrije natuur bevechten. Ze vertellen je wie je bent (tot nu toe). Hier zit geen groeipotentie in. Zodra je deze gedachten gelooft zal je jezelf nodeloos beperken maar dit is niet jouw ware natuur. Je natuur is bewustzijn, je natuur is vrij en het is ieders recht om die vrijheid volledig te benutten en uitdrukking te geven.


Groei


Bewustzijn zal je altijd blijven aanmoedigen om wakker te worden, om te groeien uit onbewust houdende gedachten én om het beste uit jou en jouw leven te halen. Want bewustzijn is de hoogste waarheid. Het komt voort uit liefde en kent geen beperking. Het is altijd in beweging, oneindig expanderend. Wanneer jij bewust bent van bewustzijn zal je oneindig blijven groeien in vrijheid.


Liefs ~Nicky
CURSUS - Ik heb een prachtige Cursus ontwikkeld. Klik op deze link om hier meer over te lezen - en volledig begeleid jouw zelfonderzoek te leren.


VIDEO – Ik heb over dit onderwerp ook een video gemaakt! Ga naar mijn Youtube-kanaal om de video te bekijken:


PODCAST – Liever luisteren? Ga naar mijn kanaal voor de podcast: https://www.mixcloud.com/nicky-verbeek/zelfonderzoek-10-stappen-de-directe-weg-naar-bewust-zijn/

51 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page