top of page

Negatieve gevoelens

Bijgewerkt op: 7 aug. 2023

Negatieve gevoelens beter begrijpenWaarom ervaar ik negatieve gevoelens?

Veel mensen vragen me: “Hoe interpreteer ik mijn gevoel correct, zoals het bedoeld is vanuit bewustzijn?”


Zodra we negatieve ervaringen hebben, raken we in de war over wat onze rol is ten opzichte van ons bewustzijn en vinden we het moeilijk om te begrijpen wat bewustzijn ons wil vertellen. En dat is logisch want fijne en positieve gevoelens zijn helemaal akkoord, dus daar hoor je nooit iemand over. Maar wanneer we gevoelens ervaren die ons pijn doen, we voelen ons door deze gevoelens minderwaardig, nederig, aangedaan of gekwetst, dan gaan we er eigenlijk vanuit dat dit niet klopt.


Maar waarom ervaren we die negatieve gevoelens?

Wat als ik je vertel dat er in werkelijkheid helemaal geen negatieve gevoelens bestaan?

Dat klinkt een beetje raar, niet? Want je voelt ze vaak genoeg en dit valt niet te ontkennen. Maar toch is het zo! Gevoelens zijn stuk voor stuk allemaal positieve boodschappen die tot ons komen in dienst van onze levensweg.

Het negatieve gevoel dat je ervaart was helemaal niet negatief toen het bij je kwam. Het komt rechtstreeks voort uit jouw onbegrensde bron van pure positieve energie. Het fungeert als jouw innerlijke kompas en geeft je elk moment opnieuw aan hoe jij in dit hier-en-nu-moment met jouw pure positieve energie omgaat. Als je dus een gevoel als negatief ervaart, dan heeft dat niets met de bron noch met de boodschap vanuit de bron te maken. De boodschap is nog steeds afkomstig vanuit dezelfde pure en scheppende bron en heeft alleen maar goed nieuws te brengen.

Maar je ervaart negatieve gevoelens, dus hoe wordt een gevoel dan negatief? Het is jouw houding ten opzichte van het gevoel dat iets doet met het gevoel waardoor de lading ervan verandert. Een negatieve houding ten opzichte van je gevoelens onderbreekt de vloeiende doorstroom van de energie - want je gevoel is energie in beweging! - en versplinterd de energie. Hierdoor kan de boodschap niet meer ongebreideld en volledig doorkomen. Je bent niet meer in staat om de positieve boodschap te ‘lezen’. En dat is zonde. Want als je je eigen gevoel niet meer kunt lezen, kun je het ook niet meer volgen en zo raak je uit verbinding met jouw innerlijke leiding.


Mocht een negatief gevoel dan toch een boodschap uitdragen dan is het deze: “Je luistert niet naar de liefdevolle en aanmoedigende boodschap vanuit je innerlijke leiding”. Een negatieve ervaring vertelt je dus dat je afgeleid bent van de liefde die er voor je is. Je gelooft in beperking en je innerlijke kompas geeft je dit aan via een negatief geladen emotie.

Een negatief gevoel heeft een positieve boodschap

Je gelooft wellicht nog dat er een boodschap tot je kan komen die iets negatiefs over jou zegt, maar dat is de werkelijke vergissing. Er valt niets negatiefs over jou te zeggen, niets (wat jij ooit kan voelen vanuit jouw bron) is er om jou te beoordelen of te veroordelen. Alles wat je voelt is er uitsluitend in dienst van jouw groei.

Dit is wat bewustzijn mij leerde: Er zijn geen negatieve gevoelens. Er is geen negativiteit want er is geen dualiteit. Elk gevoel is rechtstreekse en altijd liefdevolle aanmoedigende communicatie, direct vanuit je bron. Je gevoel gaat altijd over jou! Je kunt je gevoel dus niet weggeven en het aan anderen overlaten om jouw gevoel te veranderen of goed te maken.

Een negatieve ervaring

Een negatieve ervaring vertelt je dat je de boodschap die tot je komt niet aanneemt. Dit ligt bij jou. Het niet aannemen van je gevoel maakt een gevoel negatief. Dit betekent dus dat geen enkel gevoel negatief is, maar dat onze houding ten opzichte van onze gevoelens dat wel kan zijn. Alleen een gevoel dat wordt afgewezen wordt negatief ervaren. Een gevoel wordt pas negatief ervaren wanneer - en dus pas nadat het wordt afgewezen.

Waarom wijzen we gevoelens af?

We wijzen alleen een gevoel af als we niet geloven dat het waar is. Dit gevoel kan niet voor ons zijn, of over ons gaan. Maar toch ben jij degene die het voelt. De werkelijkheid is, het gevoel is waar - dat is het altijd - en het gaat ook nog eens altijd over jou. Je kunt het niet afwijzen want het is er, je voelt het al. Het kan niet meer terug in de fles. Het enige dat je kan doen is het tegen proberen te houden, maar wat je werkelijk doet als je iets tegenhoudt dat er al is, is: je houdt het vast. En dan voel je het alleen maar meer én langer. Een slechte keus. Het gevoel alsnog aannemen en doorlaten is de enige en beste optie. Echter, dit is onmogelijk als je iets afwijst. En daarom is er een taak die voor je ligt. Een taak ten opzichte van elk negatief gevoel dat je ervaart.

Jij bent verantwoordelijk voor hoe je je voelt

Je bent niet verantwoordelijk voor het gevoel dat tot je komt, dit gevoel is er namelijk al voordat jij ervan bewust wordt. Het is wie je werkelijk bent, het is ten slotte de energie die jij bent. Maar hoe stroom je? Hoe ga je ermee om?Jij bent verantwoordelijk voor het effect dat het gevoel op je heeft. Jij bent verantwoordelijk voor hoe je het gevoel doorlaat, wat je ermee doet. Wijs je het gevoel af? Dan luister je niet naar de boodschap omdat je er een afwijzende houding tegenover hebt ontwikkeld. Dit is zonde. Een gevoel wordt pas negatief nadat het wordt afgewezen

Kijk opnieuw naar het gevoel en onderzoek welke betekenis jij aan dit gevoel hebt gegeven. Er is iets met dit gevoel waardoor jij gelooft dat het je op welke manier dan ook benadeeld. je gelooft nog dat de boodschap negatief is. Dat hier iets tot je komt dat je kan benadelen.

Wat als dát een vergissing is? Wat als jij iets afwijst wat je niet af hoef te wijzen? Wat als dit wat je nu voelt in wezen een positieve boodschap is waar jij iets mee kan (maar dan wel pas) ALS je het toelaat?

Wat als je afwijzing op een vergissing berust?

Ben je dan bereid om het gevoel aan te nemen? Het aan te nemen als de liefde die er voor je is omdat je beseft dat het niets anders kan zijn? Wil je de boodschap opnieuw interpreteren? Maar dan nu vanuit een open houding? Een houding die het gevoel wil leren kennen? Laten we dit doen.

Keer naar binnen. Ontmoet het gevoel en erken de betekenis die je er tot nu toe aan hebt gegeven. Ga vervolgens naar de andere kant van deze betekenis: Bijvoorbeeld: van waardeloos naar waardevol. Van begriploos naar begripvol. Van zinloos naar zinvol, enzovoorts.

Zo geef je dit gevoel de betekenis terug die het in de oorspong altijd heeft gehad. Dit kan even duren. Blijf er dus echt even bij totdat je de innerlijke instemming voelt die nodig is om dit gevoel daadwerkelijk de ruimte te geven om vrijelijk door te stromen. Blijf er in stilte bij en geef het gevoel de liefdevolle aandacht die het verdient. Blijf erbij totdat je merkt dat je voor de volle honderd procent gelooft dat het een pure positieve en aanmoedigende boodschap is, die hier tot je komt.… en kijk vervolgens wat er gebeurt.

Doe deze oefening en deel jouw ervaring met mij, ik ben super benieuwd. Doen hoor! Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of de oefening, schroom dan vooral niet en stel ze mij. Je bent van harte welkom!

Over dit onderwerp heb ik ook een video gemaakt:18 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page